Selvitys: Koronapandemialla laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen

Suomen Olympiakomitean selvitys koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen nostaa esiin vakavan huolen seurojen tilanteesta. Selvityksen pohjana olevaan kyselyyn vastasi toukokuun aikana 815 seuraa ja sen toteuttivat tutkijat Pasi Mäenpää ja Anni Pollari.  Huoli harrastajista ja vapaaehtoisista   Selvityksessä saatujen vastausten perusteella arvioitiin koronan vaikutusta koko suomalaiseen seuratoimintaan. Arvion mukaan noin 350 000 säännöllistä harrastajaa on tauolla tai lopettanut seuratoiminnassa. Noin 200 000 uutta harrastajaa ei ole […]