Liikunnan ja urheilun edellytyksiä paikallistasolla kehitetään yhteistyöllä

Olympiakomitea tiivistää yhteistyötään suurimpien kaupunkien kanssa. Liikunta ja urheilu ovat kunnissa entistä tärkeämmässä roolissa. Yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten myötä liikunnan yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Yli kahdenkymmenen suurimman kaupungin opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä liikunnasta vastaavat henkilöt kokoontuivat tiistaina Helsingissä vastavalmistuneella Urhea-kampuksella. Olympiakomitean johdolla järjestetyssä yhteistyötapaamisessa olivat mukana myös liikunnan aluejärjestöjen edustajat. – Eri toimijoiden tiivistä yhteispeliä […]