Harrastamisen Suomen malli kirjataan lakiin

Eduskunta käsittelee parhaillaan Harrastamisen Suomen mallin kirjaamista nuorisolakiin. Hallituksen esityksen tavoitteena on vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta pysyväksi toimintamalliksi kunnissa. Mallissa edistetään perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuutta mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen järjestämällä harrastustoimintaa koulupäivien yhteydessä. Olympiakomitea on lausunut lakimuutoksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Olympiakomitea kannattaa Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamista sekä kirjaamista lakiin. Kirjaamalla malli lakiin luodaan […]