Vieraskynä: Kiinnostus ja tarve digitaalista varainhankintaa kohtaan kasvaa

 

Digitalisaation kasvu on tuonut varainhankintaa tekeville seuroille ja joukkueille entistä enemmän mahdollisuuksia, mutta myös uudistumistarvetta oman tekemisen osalta. Pandemia-aika on sysännyt digitalisaatiota eteenpäin valtavalla voimalla. Kaupanteko ja kommunikaatio siirtyvät entistä enemmän verkkoon. Digitalisaatio on kelkka, jonka kyydistä ei voi jäädä enää kukaan.

Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen trendeissä digitaalisuus ja erityisesti varainhankinta digitaalisesti on nousussa. Tarve tehokkaille, helpoille ja tuottoisille varainhankintamuodoille on ajassamme välttämätön. Perinteisten varainhankintakeinojen rinnalla on jokaisen uudistuttava ja keksittävä uusia keinoja hankkia varoja omaan toimintaan. “Uusi normaali” pakottaa seurat ja yhdistykset miettimään toimintaansa, ja omien varainhankintakeinojen sopivuutta digitaalisiin kanaviin.

Suomessa tulemme vielä hieman perässä yleistä kehitystä, mutta globaalisti tarkastellen digitaalisten varainhankintakeinojen tarve on ollut selvässä kasvussa aina pandemia-ajan alusta asti. Sen osoittaa esimerkiksi oheinen poiminta Google-hakujen trendeistä:

Hakutermin fundraising digital platform hakumäärien kehitys vuosien 2017 ja 2022 välisenä aikana.

Mitä on digitaalinen varainhankinta?

Digitaalinen varainhankinta on kattokäsite, jonka alle mahtuu hyvin erilaisia toimintoja. Kuten koko varainhankinnan kenttä, myös sen digitaalinen puoli on varsin pirstaleinen. Digitaalinen varainhankinta voi käsittää esimerkiksi seuraavia keinoja:

  • Lahjoitusten kerääminen netissä
  • Verkkokauppamyynti mm. seurapaidoille ja muille fanituotteille
  • Tapahtumalippujen myynti netissä ennakkoon
  • Kokonaan varainhankintatarkoituksessa järjestettävät tukitapahtumat
  • Striimatut virtuaali- ja hybriditapahtumat

 

Mikä tahansa tukimuoto, mihin kannattajat voivat osallistua virtuaalisesti, voidaan nähdä digitaalisena varainhankintakeinona. Oli muoto mikä hyvänsä, sen toteutukseen tulee panostaa, ja valita oikeat ja optimoidut alustat parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Digitaalinen varainhankinta auttaa laajentamaan tavoittavuutta maantieteellisten rajojen ulkopuolelle. Ihmiset, joilla on urheilun tukeminen sydämessään, kiinnostuvat ihmisistä ja tarinoista riippumatta siitä, onko kyseessä juuri se oman paikkakunnan junnujoukkue. Digitaaliset keinot antavat mahdollisuuden luoda suhteita ja yhteyksiä ihmisiin kaikkialla maailmassa ja nostamaan tietoisuutta myös niiden keskuudessa, jotka eivät välttämättä muuten pysty osoittamaan tukeaan. Digitaalisten tukimahdollisuuksien tarjoaminen on siten myös saavutettavuuskysymys, jonka avulla huomioidaan esimerkiksi vamman tai elämäntilanteen vuoksi fyysisesti saavuttamattomissa olevat ihmiset.

Kun tarjotaan ihmisille helppoja ja käytännöllisiä tapoja tukea harrastustoimintaa, voidaan saavuttaa kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia varainkeruuseen ja vaikuttaa oman toiminnan näkyvyyteen.

Neljä kasvavaa digitaalisuuden trendiä, jotka kannattaa sitoa omaan tekemiseen:

  1. Tapahtumien siirtäminen verkkoon

Tapahtumat ovat monella toimijalla varainhankinnan keskiössä, ja lipunmyynnin voikin nähdä kaikkein luontevimmaksi tavaksi hankkia varoja omaan toimintaan. Kun siirrät tapahtuman lipunmyynnin – tai koko tapahtuman – verkkoon, tavoitat ihmiset siellä, missä he aikaansa muutenkin viettävät. Myös oman toiminnan hallinnointi ja lisämyynnin tekeminen helpottuu, kun valitset oikeanlaisen alustan myynnille.

Pandemia-ajan helpottaessa virtuaaliset tapahtumahallinnan keinot korostuvat entisestään. Kahden vuoden aikana opitut, ehkä kokonaan uudet tavat eivät hevillä unohdu, ja ihmiset osaavat vaatia myös jatkossa helppoja tapoja osallistua.

  1. Online-lahjoitusmahdollisuuksien tarjoaminen

Kun käytössäsi on harrastustoiminnalle räätälöity digitaalisen varainhankinnan alusta, ovat myös ns. “boksin ulkopuoliset” ideat mahdollisia. Voit esimerkiksi kerätä suoria lahjoituksia yksittäisille pelaajille tai myydä vaikka täysin omia digitaalisia tuotteita. Miltä kuulostaisi esimerkiksi pelaajan tekemä persoonallinen videotervehdys fanille?

  1. Oman verkkonäkyvyyden parantaminen ja siihen panostaminen

Päivitä, paranna ja kehitä! Pidä huolta, että verkkosivustosi toimii (myös mobiilikäyttäjillä), sosiaalisen median kanavasi ovat aktiiviset ja sisältö tarkoituksenmukaista. Hyvin optimoitu myyntialusta on niin ikään hyvän tuoton elintärkeä edellytys, muistathan panostaa myös siihen.

  1. Tukijoiden sitouttaminen entistä vahvemmin toimintaan mukaan

Kehitä uusia tapoja sitouttaa tukijasi. Perusta oma uutiskirje kannattajillesi, jonka kautta voit kertoa tarkemmin kuulumisistanne ja tiedottaa uusista tavoista tukea toimintaanne. Keskustele somessa, perusta oma hashtag, kannusta seuraajiasi jakamaan kokemuksia tapahtumista tai kuvia myymistäsi fanituotteista. Kaikki käyttäjien laatima sisältö (UGC = User Generated Content) auttaa tavoittamaan jälleen uusia käyttäjiä, ja levittämään viestiäsi yhä useamman tietoisuuteen.

 

Eventio Group Oy:n digitaalisen varainhankinnan keinoihin voit tutustua Suomisportin ja Eventio Group Oy:n yhteistyöpalvelussa varainhankinta.fi

Artikkelin on kirjoittanut Susanna Lindström, joka toimii digimarkkinoinnin suunnittelijana Eventio Group Oy:ssä.