Föreningens alla funktioner i ett verktyg.
Fortlöpande sportvardagar för funktionärer, tränare och motionärer.
Snabb pengomsättning och ekonomisk övervakning i realtid
Föreningens alla funktioner i ett verktyg.
Fortlöpande sportvardagar för funktionärer, tränare och motionärer.
Snabb pengomsättning och ekonomisk övervakning i realtid.

Vilken Suomisport-föreningstjänst

Suomisport-föreningstjänsten är en egen digital tjänst för sportfolket. Tjänsten är utvecklad till att lätta föreningarnas vardag. Med hjälp av tjänsten administrerar föreningen grupper och medlemskap, säljer händelser och kurser samt mycket annat. Tjänsten fungerar även som en app: vardagen för såväl motionärer som föreningens funktionärer finns i fickan.

Med hjälp av Suomisport-föreningstjänsten styrs föreningen att agera enligt dataskydds- och föreningslagen och dess ibruktagande är ett riskfritt val för föreningen: Inga fasta månads- eller årsavgifter, inget bindande eller tidsbegränsade avtal.

FÖRENINGSTJÄNSTEN SAMLAR VARDAGSVERKTYGEN PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE

Mångsidiga funktionerna som ingår i tjänsten hittas direkt på första sidan. Studera funktionaliteterna hos Suomisport-föreningstjänsten via videon.

Spela videoklipp

MOBILAPPLIKATIONEN I FÖRENINGENS, SPORTARENS OCH VÅRDNADSHAVARENS ANVÄNDNING

Erbjud föreningens tjänster till vårdnadshavarna för det sportande barnet och tränarna där de rör sig. Studera Suomisport-föreningstjänsten via videon med en motionärs ögon.

SPORTVARDAGEN I FICKAN

Tränaren eller lagledaren tar lätt vid plankanten hand om sportvardagen via Suomisport-applikationen. I Suomisport bildas en egen Sportprofil för varje motionär, via vilken de kan anmäla sig till händelser och grupper, markerar deltaganden och betalar fakturor. Tränarna kan lätt se vem som kommer på plats och de kan även själva markera deltagare. Tränaren kan bearbeta händelser fast vid plankanten och skicka meddelanden till gruppmedlemmarna.