SUPPORTSIDA FÖR ANVÄNDARE AV FÖRENINGSTJÄNSTEN

Har ni redan i er förening börjat använda de mångsidiga funktionerna i Suomisport-föreningstjänsten?

Om inte, är den digitala sportvardagen bara några steg ifrån er!

För föreningen är det avgiftsfritt att börja använda Föreningstjänsten och ibruktagandet är möjlig på egen hand. På supportsidorna har vi omfattande samlat ihop information som underlättar såväl Föreningstjänstens administratör som även andra användare såväl i ibruktagandet som i användningen av tjänsten.

Väcktes det några frågor? Lämna din kontaktbegäran direkt till supporten i Suomisport.