UTVECKLING

Möjliggör utvecklingen av föreningsverksamheten i en allt bättre riktning
Främjar samarbetet och skapandet av nätverk
Skapar en gemensam grund för att granska olika delområden i föreningsverksamheten

WEBBTJÄNSTEN TÄHTISEURA

Tähtiseura-programmet är ett kvalitetsprogram för föreningsverksamhet som har som mål att utveckla den finska föreningsverksamheten. Läs mer om Tähtiseura-programmet på webbplatsen för Olympiska kommittén>

Över 90 % av föreningarna anser Tähtiseura-processen vara ett nyttigt verktyg i föreningarnas utveckling.

BIDRAGSANSÖKAN

Föreningen kan via Suomisport Föreningstjänsten ansöka om de utvecklingsbidrag för sin föreningsverksamhet som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet. Bidragsansökan är öppen i tjänsten en gång om året.

Vi vill ta i bruk Suomisport

Jag vill bli kontaktad