Webbinarier

I Suomisport-föreningstjänsterna går man på en allmän nivå och funktionsmässigt igenom egenskaper som tillhör tjänsten. Webbinarierna är avgiftsfria. Vem som helst med intresse för ämnet är välkommen. Läs skildringen nedan och anmäl dig med.

 

De offentliga webbinarierna hålls på finska.

 

Digitalt informationsinslag och Föreningstjänsten

Det digitala informationsinslaget ger vägkost till att fundera på framtiden i er förening och hurdana utmaningar en god förvaltning inom föreningsverksamheten med ett digitalt synsätt måste besvara. Vi berättar även hur Föreningstjänsten hjälper er förening med att ta det digitala språnget. Egenskaperna hos Suomisport presenteras på en allmän nivå i webbinariet och man berättar vilka behov de besvarar.

Webbinariet är avsett för verksamhetsledare, styrelseordförande och föreningens beslutsfattande funktionärer. Även övriga föreningaktörer och personer med intresse för ämnet är välkomna.

Kommande webbinarier och anmälningslänkar

Administrationsverktyg

Med hjälp av Föreningstjänsten säkerställer du att medlemshanteringen följer föreningslagen. Medlemskapsledningen inom föreningen och ledningen av verksamhetsgrupperna är separerade. Föreningen får automatiskt ett aktuellt medlemsregister och det är lätt att samla ihop medlemsavgifterna samt följa dem.

Enkel och snabb betalning är utgångspunkten för Suomisport. Om man så vill, sker betalningen med ett tryck mobilt. Avgifterna riktas av föreningen till medlemmen eller till hens app, varefter ett kvitto uppstår i betalarens Sportkonto. Betalningen kan automatiskt eller via en samlingsrapport överföras till föreningens bokföring.

Föreningens administrationsverktyg genomgås i webbinariet.

Webbinariet är speciellt avsett för personer med ledande position eller personer som agerar bland medlemskapen, samt för nuvarande och kommande administratörer för Föreningstjänsten. Även övriga föreningaktörer och personer med intresse för ämnet är välkomna.

Kommande webbinarier och anmälningslänkar

Funktionsverktyg

Ta sportvardagen i din besittning och marknadsför dess händelser och verksamhet!

Drivandet av gruppernas och lagens vardag lyckas lättast genom det digitala verktyget i Föreningstjänsten. Såväl via webben som mobilappen administrerar du lätt grupper, bl.a. markering av deltagare och informering lyckas direkt av tränaren vid plankanten via appen. Under presentationen lär du dig hur du överför föreningens vardag till din ficka!

Händelsehanteringen bjuder på många möjligheter för marknadsföring av verksamheten i föreningen. Med hjälp av den skapar ni både offentliga händelser och händelser för grupper och lag. Ni kan samla in avgifter i samband med anmälan direkt till händelserna eller kontrollera dem i realtid. Det är lätt att foga in händelselänkar t.ex. på föreningens webbsida och i marknadsföringen kan ni utnyttja även Suomisports riksomfattande händelsesökning.

Presentationen är avsedd för funktionärerna i föreningarna samt för nuvarande och kommande administratörer av Föreningstjänsten.

Kommande webbinarier och anmälningslänkar

Gå till evenemangssidan och anmäl dig med

Kommande webbinarier och anmälningslänkar

Stödkliniker för ibruktagning

De tre stegen för ibruktagandet av Suomisport-föreningstjänsten är anmäl dig, aktivera och kommunicera! Användningen av Föreningstjänsten kan börjas med en funktion i taget (t.ex. medlems-, händelse- eller grupphantering). I stödkliniken för ibruktagning går man igenom ärenden kring ibruktagandet av Föreningstjänsten: vilka ärenden måste gås igenom i föreningen och vilka ärenden man måste besluta om. Webbinariet ger dig även tips för föreningens interna kommunikation.

Webbinariet är avsett för nya föreningar och användare, som saknar stöd för ibruktagandet av Föreningstjänsten. Det är möjligt att föra en aktiv dialog under webbinariet och få hjälp kring just de frågor som förundrar en själv. Målgruppen för webbinariet är huvudanvändarna av Suomisport och andra aktiva användare av Föreningstjänsten.

Kommande webbinarier och anmälningslänkar

Tähtiseura-stödkliniker

Programmet Tähtiseura är ett kvalitetsprogram för föreningsverksamhet, vars mål att utveckla den finska föreningsverksamheten. Stjärnmärket är ett löfte på kvalitet för de nuvarande och nya föreningsmedlemmarna samt deras närmaste krets och stödjare.

Kommer ni att börja med verksamhetsutveckling eller närmar sig auditeringen på nytt? Tähtiseura-nättjänsten fungerar som hjälpmedel för verksamhetsutvecklingen i föreningen och som en del av auditeringsprocessen. I denna utbildning presenterar vi nättjänsten och går igenom stegen för vad ni behöver för att förbereda er för Tähtiseura-auditeringen.

Stödklinikerna är specifikt avsedda för föreningens beslutsfattande personer och personer som aktivt utvecklar verksamheten i den.

Kommande webbinarier och anmälningslänkar