Suomen Olympiakomitea ry

Päivitetty 20.1.2021

SUOMISPORTIN PALVELUKUVAUS                                                                    

 

¢  SUOMISPORTIN KUVAUS

 

SUOMISPORT on urheiluyhteisön oma, helppokäyttöinen ja jatkuvasti kehittyvä digitaalinen palvelu, joka helpottaa lajiliittojen ja seurojen arkea. Suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön tarpeisiin räätälöityyn palvelualustaan voivat liittyä lajiliitot ja urheiluseurat. Palvelun avulla urheiluyhteisö voi tarjota palveluitaan Suomisportin ja Suomisport-mobiilin kautta helposti liikkujille. Suomisport koostuu liikkujien palvelusta, Liittopalvelusta sekä Seurapalvelusta.

 

Suomisportin automaattiset digitaliset prosessit sekä palveluun integroidut maksupalvelutoiminnot helpottavat urheiluyhteisön arkea. Suomisportiin sulautettujen maksupalvelutoimintojen kautta maksutieto on heti ajan tasalla, yhteisöltä poistuu luottoriski sekä tarve neuvotella erikseen maksupalvelusopimuksista.

 

Suomisport tuo urheilun erilaiset palvelut liikkujien taskuun ja auttaa liikkujia löytämään harrastuksia ja hallinnoimaan omaa ja huollettaviensa sporttiarkea yhdestä paikasta. Suomisportin käytön tuloksena syntyy liikunnan ja urheilutiedon perusrekisteri sekä laadukasta faktatietoa lajiliittojen, seurojen, viranomaisten ja tutkijoiden käyttöön.

 

Suomisport tarjotaan urheiluyhteisön käyttöön jäsenpalveluna, jolloin palvelun ylläpito ja tuotekehitys katetaan liikkujan maksamalla, ainoastaan palvelun todellisia käyttö- ja kehittämiskustannuksia vastaavalla, ylläpitomaksulla. Hinnoittelu on näin transaktiopohjainen eikä se vaadi yhteisöltä omaa investointia. Suomisportin urheiluyhteisölle tarjoaa Olympiakomitea yhteistyössä ohjelmistotalo Vincit Oyj:n ja maksupalvelujen tarjoajan Svea Paymentsin kanssa. Suomisportin tekninen tietoturva on tarkastettu syksyllä 2020 Nixu Oyj:n toimesta.

 

¢ LIITTOPALVELUN KUVAUS

 

LIITTOPALVELUN avulla liitto voi myydä kilpailulisenssejä ja vakuutuksia sekä tarjota myös erilaisia tapahtumia: koulutuksia, kursseja ja leirejä sekä myöntää liikkujille erilaisia tunnustuksia eli meriittejä. Liittopalvelussa lajiliitto hallinnoi omia palvelujaan: lisenssejä ja näihin liittyviä vakuutuksia, tapahtumia sekä näihin liittyviä urheilija- ja liikkujatietoja sekä meriittejä. Liittopalvelu sisältää edellä mainittuihin päätoimintoihin liittyvät tukitoiminnot kuten viestinnän ja raportoinnin toiminnot sekä avoimet rajapinnat integraatioita varten.

 

¢  SEURAPALVELUN KUVAUS

 

SEURAPALVELUN avulla seura voi hallita sporttiarkea: ryhmien ja joukkueiden hallintaa, kausi- ja toimintamaksuja, jäsenyyksiä ja jäsenrekisteritoimintoja, tapahtumia sekä näihin liittyviä urheilija- ja liikkujatietoja. Palvelu sisältää edellä mainittuihin päätoimintoihin liittyvät tukitoiminnot kuten viestinnän ja raportoinnin toiminnot sekä avoimet rajapinnat integraatioita varten. Seurapalvelussa seura hallinnoi omia palvelujaan ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi seuralle on tarjolla työkalut seuran laadun kehittämiseen eli Tähtiseura-verkkopalveluun sekä OKM Tukihakupalveluun. Seurapalvelu tukee tietosuoja- ja yhdistyslain mukaista seuratoimintaa. Seurapalvelussa seuran jäsenhallinta ja toiminta on erotettu toisistaan. Jäsenhallinnan työkalut on rakennettu yhdistyslain mukaisiksi.

 

WEB- JA MOBIILISOVELLUS – SUOMISPORT-MOBIILI LIIKKUJILLE

 

SEURAPALVELULLA on sekä web- että mobiilikäyttöliittymä. Seurakäyttäjät voivat käyttää Seurapalvelua molemmissa käyttöliittymissä web-selaimessa sekä mobiilisovelluksessa. Sporttiarjen toiminnot on suunniteltu niin, että seurakäyttäjä voi hallinnoida seuran sporttiarkea Suomisport-mobiilissa. Viestintätoiminnot ryhmille on toteutettu pelkästään mobiiliin. Liikkujat käyttävät Suomisportia joko Suomisportin web-käyttöliittymässä tai mobiilisovelluksessa. Suomisport-mobiili on liikkujalle suositeltava ensisijainen käyttöliittymä Suomisportin palveluihin. Suomisport-mobiili on tarkoitettu 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Myös LIITTOPALVELUN palvelut vakuutus, jäsenyys ja tapahtumat ovat liikkujille tarjolla Suomisport-mobiilissa.

 

Seurapalvelun ylläpito ja tuotekehitys katetaan liikkujan maksamalla ainoastaan palvelun todellisia käyttö- ja kehittämiskustannuksia vastaavalla ylläpitomaksulla, joka seuran tulee lisätä tuotteen hintaan. Lue lisää palvelusopimuksesta. Seurapalvelun käyttöönotto seuralle ei sisällä kiinteitä kuukausi- tai vuosimaksuja, sitoutumista tai määräaikaisia sopimuksia.

 

¢  SUOMISPORT – LIIKKUJA- JA YHTEISÖREKISTERI

 

LIIKKUJAREKISTERI

SUOMISPORT on suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön palveluväylä suomalaisten liikkujien arkeen. Henkilö luo itselleen oman asiointitilin eli SPORTTITILIN Suomisport-palveluun, minkä perusteella muodostuu yksilöivä Sportti-ID. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen mukaisesti itse omia tietojaan. Henkilöllä voi olla järjestelmässä vain yksi Sportti-ID. Suomisportissa vanhempi voi hallinnoida samasta palvelusta omia ja lastensa sporttiasioita. Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida omaa ja huollettaviensa sporttiarkea Suomisportin web-käyttöliittymässä ja mobiilisovelluksessa.

 

Rekisterinpitäjät eli palveluntarjoajat (kuten liitto tai urheiluseura) ja niiden henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoitus on kuvattu kunkin palveluntarjoajan omassa selosteessa henkilötietojen käsittelytoimista. Palveluntarjoaja on velvollinen informoimaan henkilötietojen käsittelytoimista omien palvelujensa käyttäjiä. Lue lisää Suomisportin selosteesta henkilötietojen käsittelytoimista.

YHTEISÖREKISTERI
Suomisport muodostaa sitä käyttävistä liitoista ja seuroista yhteisörekisterin.

¢ YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

 

Suomisportissa olevat osoitetiedot ovat mukana Postin ylläpitopalvelussa, josta liikkujien osoitteet päivitetään määräajoin Postiin tulleiden osoitteenmuutosten perusteella, ellei liikkuja ole Postin käyttämässä lähdejärjestelmässä sitä kieltänyt. Ylläpitopalvelun kautta päivittyvät ainoastaan liikkujien ensisijaiset osoitteet.

 

¢  MAKSUPALVELU JA LIIKKUJIEN MAKSUTAVAT

 

Palvelun maksupalvelut tuottaa, ja niistä vastaa, Svea Payments. Maksupalvelutoiminnot on kuvattu Svea Paymentsin kuvauksessa maksupalvelun käytöstä Suomisportissa.

 

¢ TEKNINEN SISÄLTÖ

 

Suomisport muodostuu teknisesti rekisterisovellutuksista, räätälöidystä ohjelmistosta, palvelinlaitteistoista, ohjelmistojen ylläpidosta ja kehittämisestä, järjestelmän pääkäyttäjä- ja teknisestä hallinnoinnista sekä käyttäjätunnusten ylläpidosta ja tuesta. Palvelu on käytettävissä 24/7. Palvelun teknisestä toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa Olympiakomitean yhteistyökumppani Vincit ja Svea Payments maksupalvelun osalta. Olympiakomitea vastaa kokonaisuuden hallinnasta, tietoturvasta sekä pääkäyttäjätehtävistä ja käyttäjätuesta arkipäivisin klo 8 – 16.

 

¢ KÄYTTÄJÄT JA KÄYTTÄJÄHALLINTA

 

Liikkujat kirjautuvat Suomisportiin joko omalla sähköpostiosoitteellaan tai matkapuhelinnumerollaan. Sähköpostikirjautumisen yhteydessä lähetetään liikkujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kertakirjautumislinkki, jota klikkaamalla käyttäjä pääsee Sporttitilinsä tietoihin. Puhelinkirjautumisen yhteydessä liikkuja saa puhelimeensa kertakirjautumiskoodin, jonka avulla hän pääsee palveluun ja omiin tietoihinsa.

 

Suomisportin organisaatiokäyttäjiä ovat lajiliittojen ja urheiluseurojen, kuntien, kaupunkien tai alueiden rekistereiden hallinnoijat, tietojen selaajat, päivittäjät ja käsittelijät. Jokaisella organisaatiokäyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Suomisportia käyttävien yhteisöjen käyttäjät sitoutuvat palvelussa organisaatiokäyttäjien käyttöehtoihin. Organisaatioiden vastuulla on huolehtia palvelussa oman organisaationsa palvelun käytöstä eli nimetä palvelulle pääkäyttäjä.

 

Organisaation pääkäyttäjäksi nimeämän henkilön tehtävänä on organisaatiopalvelukäytön lisäksi tukea oman organisaationsa muita käyttäjiä. Pääkäyttäjällä on omaan organisaatioonsa tietojen tarkastelu- ja käsittelyoikeus. Hän myöntää muille organisaation käyttäjille käyttöoikeudet ja huolehtii käyttäjätunnusten ja -valtuuksien luomisesta, ylläpidosta ja poistamisesta. Pääkäyttäjyytensä loppuessa pääkäyttäjä on velvollinen varmistamaan pääkäyttäjyyden siirron seuraajalle. Lisäksi pääkäyttäjän on huolehdittava, että organisaation tiedot ovat palvelussa oikein ja sähköpostiosoite on lisättynä organisaationtietoihin. Jos tiedot muuttuvat, tulee pääkäyttäjän käydä päivittämässä organisaation tiedot palveluun.

 

¢ KÄYTÖN TUKI JA KEHITTÄMINEN

 

Käyttäjien ensisijainen käytön tuki löytyy: https://www.tuki.suomisport.fi. Olympiakomitean Suomisport-asiakaspalvelu vastaa arkipäivisin klo 8–16 käyttäjien sekä liikkujien tukipyyntöihin: https://www.tuki.suomisport.fi/yhteydenotto.

 

Olympiakomitea vastaa yhdessä Vincitin Suomisport-tiimin ja Svea Paymentsin asiantuntijoiden kanssa palvelun laadusta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

 

¢ TOIMINTAHÄIRIÖT

 

Suomisport-palvelussa ongelmien havainnointi ja selvitys tapahtuvat seuraavasti:

  1. Käyttäjän havaitessa ongelman tai vikatilanteen, hän ilmoittaa siitä oman organisaationsa pääkäyttäjälle;
  2. Pääkäyttäjä todentaa vian;
  3. Mikäli ongelma on poistettavissa tai vika korjattavissa pääkäyttäjän toimesta, se tehdään mahdollisimman pian. Korjauksesta raportoidaan ilmoittajalle;
  4. Mikäli pääkäyttäjä on todennut vian, mutta ei pysty sitä itse suoraan korjaamaan, laitetaan viasta tieto Suomisport-asiakaspalveluun yhteydenottolomakkeella: https://www.tuki.suomisport.fi/yhteydenotto, jolloin Olympiakomitea yhdessä teknisen toimittajan kanssa paikallistaa ongelman ja ratkaisee sen mahdollisimman nopeasti.

Toimintahäiriö-tukipyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti asiakaspalvelun aukioloaikana arkisin klo 8–16.

 

¢  TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa Suomisportista on toimitussopimus ja ylläpitoa koskeva palvelusopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja: IT2015 YSE-yleiset sopimusehdot (kohta 8), sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK – yleisehdot. Vincit täyttää ISO-9001 standardin. Palvelusopimus sisältää toimittajan velvoitteen valvoa järjestelmän tietoturvaa ja mahdollisen tietoturvauhan tai -hyökkäyksen ilmetessä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin uhan tai hyökkäyksen torjumiseksi sekä tilanteen analysoimiseksi mahdollisia kehittämistoimenpiteitä varten.

 

Maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteen ehtoja.  

 

Kaikki palvelun tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.  

 

Suomisport-palvelun ulkoinen, kattava tekninen tietoturva-arviointi toteutettiin syyskuussa 2020. Arvioinnin suoritti Suomen johtavan tietoturva-auditointeihin erikoistuneen yrityksen Nixu Oyj:n asiantuntijat. Arvioinnin lopputuloksena todettiin, että Suomisport-palvelun tietoturva on kunnossa ja järjestelmän toteutus vastaa voimassa olevia tietoturvavaatimuksia; Palvelun vastustuskyky ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä vastaan vastaa nykyajan vaatimuksia, joskin yksittäinen tietoturva-analyysi ja sen mukaiset toimenpiteet eivät välttämättä suojaa mahdollisilta tulevilta teknisiltä tietoturvauhilta Tämän vuoksi Suomisport-tietoturvan ulkoinen arviointi on jatkuva, määräajoin (1 – 2 vuotta) toteuttava prosessi, jolla pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin palvelun teknisestä tietoturvasta. Teknistä tietoturva-arviointia täydennetään määräaikaisilla tietoturvan juridisilla arvioinneilla ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta.

 

¢ KÄYTTÖÖNOTTO  

LIITTOPALVELUN ja SEURAPALVELUN saa käyttöönsä olemalla yhteydessä Suomisport-asiakaspalveluun: https://www.tuki.suomisport.fi/yhteydenotto.