DET ÄR LÄTT OCH SNABBT
ATT TA SUOMISPORT I BRUK!

Ta steget för ibruktagande och kom med!

1

Agera

Er förenings basuppgifter finns redan i Suomisport! Att ta tjänsten i bruk är avgiftsfritt. Bara befullmäktiga en person inom er förening att bekanta sig med, testa och utnyttja funktionerna.

Personen kan logga in i Suomisport på www.suomisport.fi → Logga in → Logga in som organisationsanvändare.

2

Logga in

Om användaren inte har ett lösenord eller om hen av någon annan anledning inte kan logga in – vänligen kontakta vår kundtjänst suomisport@olympiakomitea.fi.

Om användaren har glömt sitt lösenord, styr tjänsten hen för att skapa ett nytt lösenord. En befullmäktigad person navigerar från sitt eget Sportkonto till föreningens förstasida.

3

Godkänn

På föreningens förstasida tas tjänsten i bruk genom att godkänna Suomisports avtal och tjänstens användningsvillkor. Dessutom ska man aktivera ett digitalt avtal om betalningstjänst.

Tjänsten har ingen start-, månads- eller årsavgift.

När man använder betalningsfunktioner, debiteras en serviceavgift per betalningstransaktion. Betalningsfunktionerna erbjuds av Svea Payments.

  • Utdrag ur föreningsregistret (högst 3 mån. gammalt)
  • Namn, personbeteckningar och e-postadresser för namntecknare / styrelsemedlemmar
  • Utdrag ur ett protokoll med uppgifter om styrelsemedlemmarna och namntecknarna

Föreningens namntecknare undertecknar avtalet om betalningstjänst elektroniskt i Svea Payments-tjänsten. De får en länk per e-post.

4

Börja

Efter att betalningstjänsten har aktiverats, öppnas funktionerna i Suomisport på föreningens förstasida och man kan börja använda tjänsten.
Ladda ner avgiftsfria
Suomisport-mobil:

© Copyright Olympiakomitea ry 2022

Jag vill bli kontaktad