DET ÄR LÄTT OCH SNABBT ATT TA SUOMISPORT I BRUK!

TA STEGET FÖR IBRUKTAGANDE OCH KOM MED!

AGERA

Er förenings basuppgifter finns redan i Suomisport! Att ta tjänsten i bruk är avgiftsfritt. Bara befullmäktiga en person inom er förening att bekanta sig med, testa och utnyttja funktionerna.

Personen kan logga in i Suomisport på www.suomisport.fi  → Logga in → Logga in som organisationsanvändare.

LOGGA IN

Om användaren inte har ett lösenord eller om hen av någon annan anledning inte kan logga in – vänligen kontakta vår kundtjänst suomisport@olympiakomitea.fi.

Om användaren har glömt sitt lösenord, styr tjänsten hen för att skapa ett nytt lösenord. En befullmäktigad person navigerar från sitt eget Sportkonto till föreningens förstasida.

GODKÄNN

På föreningens förstasida tas tjänsten i bruk genom att godkänna Suomisports avtal och tjänstens användningsvillkor. Dessutom ska man aktivera ett digitalt avtal om betalningstjänst.

Tjänsten har ingen start-, månads- eller årsavgift.

När man använder betalningsfunktioner, debiteras en serviceavgift per betalningstransaktion. Betalningsfunktionerna erbjuds av Svea Payments.

  • Utdrag ur föreningsregistret (högst 3 mån. gammalt)
  • Namn, personbeteckningar och e-postadresser för namntecknare / styrelsemedlemmar
  • Utdrag ur ett protokoll med uppgifter om styrelsemedlemmarna och namntecknarna

 

Föreningens namntecknare undertecknar avtalet om betalningstjänst elektroniskt i Svea Payments-tjänsten. De får en länk per e-post.

BÖRJA

Efter att betalningstjänsten har aktiverats, öppnas funktionerna i Suomisport på föreningens förstasida och man kan börja använda tjänsten.