VAD ÄR SUOMISPORT?

Suomisport är motionens och idrottens egen digitala tjänst, vars användare är motionärer, idrottsföreningar och grenförbund. På samma plattform och i en och samma app kan man hitta alla användbara idrottstjänster man kan tänkas behöva för att underlätta sporten till vardags för motionärer, föräldrar, förbunds- och föreningsaktörer, frivilliga och tränare.

Suomisport tillhandahålls gemensamt av Finlands Olympiska Kommitté och grenförbunden, och har inga kommersiella ändamål. Det internationella IT-bolaget Vincit Oyj är Suomisports tekniska utvecklingspartner. Suomisport utvecklas i samarbete med grenförbunden och föreningarna utgående från användarnas respons och behov. Suomisport har utvecklats sedan år 2017.

+
MILJ. €
DIGITALA BETALNINGAR
SPORTKONTON
+
IDROTTS-
FÖRENINGAR OCH GRENFÖRBUND
+
IDROTTS-
GRENAR

Över 700 000 finländare ett Sportkonto i Suomisport. Sammanlagt över 4000 idrottsföreningar och grenförbund har dragit nytta av Suomisports tjänster. Suomisport är en nätbutik för idrottsföreningar och förbund, som motionärer kan använda för att skaffa idrottstjänster eller -produkter. Penningtrafiken mellan motionärer och idrottsorganisationer sköts utan fakturering i form av digitala betalningar. År 2022 överskred värdet på penningtrafiken 100 miljoner euro. Det här har tillåtit föreningar och förbund att spara tid från administrativt arbete och istället koncentrera sig på det viktiga – att få barn, unga och vuxna att röra på sig.

I Suomisport samlas information om idrottsverksamhet, som bevisar idrottens effektivitet i samhället. Informationen har även utnyttjats inom forskning bl.a. i THL:s projekt för att främja hälsan. Ju fler grenar och idrottsföreningar samt motionärer använder Suomisport, desto mer allmänna och samhällsviktiga data respektive information kan tjänsten samla in om finländares motionering och hobbyverksamhet.

I TJÄNSTENS CENTRUM DET PERSONLIGA SPORTKONTOT

Suomisport används genom att skapa ett personligt Sportkonto i tjänsten. Sportkontot ligger i centrum av allting: där uppdaterar var och en sina basuppgifter och där syns information om den egna motionen i realtid. Föräldrar kan ansluta sina barns Sportkonton till sina egna och hantera barnens ärenden och information, allt från samma ställe. Genom Sportkontot kan man också lätt och snabbt sköta betalningar, och urvalet av betalsätt är stort.

På Sportkontot hanterar var och en sina egna uppgifter. Kontot grundar sig på användarens personbeteckning, vilket innebär att ingen kan skapa mer än ett konto i tjänsten. Den här är i enlighet med dataskyddets principer och garanterar att personernas dataskydd realiseras och att den information om idrottande som samlas i Suomisport är tillförlitlig. Suomisports datasäkerhet och dataskydd är av högsta klass och informationen är alltid uppdaterad.

I sitt Sportkonto kan motionären hitta olika idrottstjänster: hobbyn och evenemang, träningskalendrar, avgifter, meddelanden och skräddarsydda förmåner för idrott. Tjänsten hjälper föräldrar och barn att hantera sin egen hobbyvardag oberoende av gren. Suomisport kan användas antingen via Suomisport-appen eller webbläsarversionen.

MÅNGA FÖRENINGAR. EN SUOMISPORT.

I Suomisport kan föreningen koncentrera sina viktigaste funktioner till ett ställe, som följer GDPR och föreningslagen, spara tid och resurser, och samtidigt erbjuda sina medlemmar moderna tjänster.

TJÄNSTER FÖR FÖRENINGAR

 • Föreningsmedlemskap, medlemskort och föreningens förmåner
 • Grupper och lag
 • Licenser*
 • Evenemang
 • Kalendrar
 • Kommunikation
 • Avgifter och uppföljning av betalning
 • Närvaroanteckningar
 • och mycket mer

På Suomisport visas uppgifterna om föreningens verksamhet alltid i realtid. Fakturering ersätts med digitala betalningar och föreningen sparar tid på administrativt arbete. Vardagen underlättas genom den behändiga Suomisport-appen. Suomisport-appen för samman motionärer, föräldrar, tränare och föreningens funktionärer. Tack vare Suomisports integration av elektronisk ekonomiförvaltning införs inkomsterna som föreningen fått via Suomisport automatiskt och korrekt i bokföringen.

Suomisport har inga månads-, års- eller ibruktagningsavgifter. Föreningarna får alltså använda sig av tjänsten utan avgift. Vid utnyttjandet av tjänstens betaltjänster debiteras en liten serviceavgift per betalningshändelse.

*I Suomisport säljs licenser för över 150 olika grenar.

SUOMISPORT FÖR GRENFÖRBUND

I Suomisport säljer grenförbunden licenser, spelpass och försäkringar samt organiserar evenemang samt beviljar emblem och meriter. Finlands Olympiska Kommitté erbjuder Suomisport till grenförbunden som en medlemstjänst.

TJÄNSTER FÖR FÖRBUND

 • Hantering av försäkringar, licenser och evenemang samt försäljning
 • Hantering, organisering och marknadsföring av evenemang
 • Meriter, emblem och förmånskort
 • Datatjänster

Tilläggstjänster och integrationer: integration av ekonomiförvaltningstjänster (Netvisor och Procountor), en digital webbaserad utbildningsplattform, marknadsförings- och kommunikationstjänster, grenförbundens egna t.ex. tävlingssystemsintegrationer.