SEURATOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄT MUUTOKSESSA -WEBINAARISARJA

Minkälaista on laadukas ja vastuullinen urheiluseuratoiminta digiajassa? Miten turvata seuran toimintaedellytykset muuttuvassa maailmassa? Webinaareissa Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijat ja vierailevat ammattilaiset keskustelevat, sparraavat ja kouluttavat seuran taloushallinnon, tietosuojan, markkinoinnin, tiedolla johtamisen ja laadun kehittämisen ammattilaisiksi.

Ilmoittaudu koko sarjaan ja saa meiltä viestiä, muistutuksia koulutuksista ja materiaaleja aiheesta. 

Varmista urheiluseurasi menestys tulevaisuudessa ja tule hakemaan seuratyön ajankohtaiset opit ja vinkit Olympiakomitean seuratoiminnan huippu ammattilaisilta!

Webinaarisarja on maksuton!

Tiedustelut: hanna.hiilamo@olympiakomitea.fi 

Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa - webinaarisarjan 5 osaa esittelyssä

Hyvä hallinto ja tietoturva digiajassa -webinaari 2.2 klo 15-16 

Nykyaikaisen tietojen hallinnan ytimessä on MyData -periaate. Hyvään hallintoon ja vastuulliseen seuratoimintaan kuuluu myös tietoturva. Suomisport on digipalvelu seuroille. Samalla se myös ohjaa seuraa hyvän hallinnon mukaisiin toimintatapoihin ja tietoturvallisiin käytänteisiin. Se toteuttaa puolestasi vastuullista seuratoimintaa – yhdistyslakia, tietosuojaa, tietoturvaa ja hyvää hallintoa. Webinaarissa käsitellään Mydata periaatetta, sporttitiliä, käyttäjähallintaa, jäsenyyden ja asiakkuuden eroja sekä jäsenhallinnan toimintoja. 

Tule kuulemaan, miten ratkoa seuran haasteet vastuullisesta ja hyvän hallinnon mukaisesta seuratoiminnasta!

Kouluttajien esittely:

Rainer Anttila  on liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan sekä hyvän hallinnon asiantuntija. Rainer on työskennellyt yli 30 vuotta järjestö- ja julkisen hallinnon tehtävissä. Tällä hetkellä Rainer on Olympiakomitean järjestöpäällikkö ja vastaa sen jäsenpalveluista.

Seuran laadun kehittäminen -webinaari 6.2. klo 15-16 

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-laadun kehittämisen ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelma auttaa seuraa toiminnan kehittämisessä kohti laadukkaampaa ja vastuullista seuratoimintaa.

Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Kouluttajien esittely:

Eija Alaja, seuratoiminnan asiantuntija, Olympiakomitea. Eijalla on pitkä kokemus seuratoiminnasta ja seurojen kehittämistä. Eija on ollut kehittämässä mm. Sinettiseura – ja Tähtiseura-ohjelmia.

Suvi Voutilainen, koordinaattori, Olympiakomitea. Suvi auttaa seuroja mm. erilaisten digitaalisten työkalujen käytössä ja on ollut kehittämässä Tähtiseura-ohjelmaa ja sen verkkopalvelua Suomisportissa.

 

Tiedolla johtaminen seurassa – webinaari 9.3. klo 15-16

Kuinka hyvin tietoa osataan käsitellä, tulkita ja hyödyntää?

Tiedolla johtaminen on johtamis- ja toimintatapa, jossa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa hyödynnetään sekä analysoitua tietoa ja dataa tuodaan osaksi seuran arjen toimintaa ja päätöksentekoa.

Seuran toiminnassa hyödynnettävää tietoa kertyy erilaisiin tietojärjestelmiin, joilla sitä voidaan käsitellä ja jalostaa erilaisiin käyttötarkoituksiin urheilussa ja liikunnassa. Suomisport tuottaa toiminnan tietoa palvelua käyttävistä lajiliitoista ja urheiluseuroista sekä liikunnan harrastajista ja urheilijoista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin mm. arjen hallinnassa, seuran operatiivisessa toiminnassa ja vuosisuunnittelussa ja vaikkapa tieteellisessä tutkimuksessa.

Mitä useampi laji ja urheiluseura sekä liikkuja Suomisportia käyttää, sitä enemmän palveluun kertyy yleistä, yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa ja tietoa suomalaisten liikkumisesta ja harrastamisesta. Miten teidän seuranne hyödyntää tätä tietoa?

Webinaarissa käsitellään tiedolla johtamisen teemoja:  tiedolla johtamisen viitekehys; käyttötieto arjen toiminnan tukena; tiedon syväluotaaminen data-analytiikan avulla.

Käytännön esimerkkinä käydään läpi drop out -ilmiö harrastustoiminnassa.

Tule kuulemaan, miten tiedolla johtaminen auttaa kehittämään seuratoimintaasi. 

Kouluttajien esittely:

Juha Saapunki on Olympiakomitean digipäällikkö ja työskennellyt tietotekniikan ja tiedolla johtamisen parissa reilut 30 vuotta. Juha vastaa Olympiakomitean tietohallinnosta, Suomisport-palvelun strategisesta kehittämisestä sekä huippu-urheilun datastrategiatyöstä.

Topias Koukkula on Olympiakomitean data-analyytikko. Topiaksen vastuulla on Olympiakomitean ja sidosryhmien tuottamien tietovarantojen (esim. Suomisport) hyödyntäminen ja tilastollinen analysointi päätöksenteon tueksi sekä data-analytiikan kehittäminen urheiluyhteisöissä.

Mia Elojärvi on Olympiakomitean ICT-asiantuntija ja vastaa Olympiakomitean tietojärjestelmien suunnittelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä henkilöstön, kumppaneiden, jäsenyhteisöjen ja järjestelmätoimittajien kanssa ja edistää tietojärjestelmien käyttöä urheiluyhteisön töissä. Lisäksi hän toimii Suomisport palvelun tuotepäällikkönä.  

Seuran markkinointi digiajassa – webinaari 23.3. klo 17-18

Markkinointiteknologiat ja alustat ovat kehittynyt ja lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana hurjaa vauhtia. Seuran toiminnan tulee elää ajassa ja pystyä palvelemaan jäseniään sekä hankkia uusia digitaalisesti viestien – siellä missä lapset, nuoret ja aikuiset ovat eli mobiilissa ja verkossa. Mitkä ovat juuri urheiluseuralle oleelliset työkalut ja välineet?

Seuran markkinointi digiajassa webinaarissa käymme läpi sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin digitaalisia keinoja ja ratkaisuja sekä pureudumme asiakaslähtöiseen ja tehokkaaseen urheiluseuran palvelujen markkinointiin.

Tule kuulemaan, miten ratkoa päivän polttavia markkinoinnin ja viestinnän haasteita urheiluseurasi toiminnassa!

Kouluttajien esittely:

Hanna Hiilamo on digitaalisten palveluiden ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Hanna on toiminut 20 vuotta liikkeenjohdon viestinnän konsultoinnissa sekä digitaalisten palvelujen kehityksessä ja asiakasrajapinnassa.  Tällä hetkellä Hanna vastaa Olympiakomiteassa Suomisportin palveluista sekä markkinoinnista ja viestinnästä.

Carita Riutta on liikunnan, urheilumarkkinoinnin ja tapahtumien moniosaaja, jonka sydän sykkii digille ja datalle. Carita on toiminut yli 10 vuoden ajan monissa eri liikunnan ja urheilun tehtävissä järjestö- ja yksityisen sektorin puolella. Tällä hetkellä Carita vastaa Olympiakomiteassa Suomisportin liitto- ja seura-asiakkuuksista. 

Sähköinen taloushallinto ja maksaminen digiajassa -webinaari 4.4. klo 17-18

Seurajäsenet ovat yhä tietoisempia ja vaativampia kuluttajia. Seuran menestystä ei takaa pelkkä laadukas toiminta vaan seuran toimintatapojen on heijastettava nykyaikaa. Tämän päivän kuluttajien ostokäyttäytyminen on myös muuttunut – lähes kaikki tuotteet ja palvelut ostetaan ja maksetaan verkossa.

Vastaavasti seurahallinnon tulisi toimia yhä tehokkaammin ja läpinäkyvämmin sekä tehdä päätöksiä perustuen oikeaan reaaliaikaiseen tietoon. Taloushallinnon kyky tuoda olennaista tietoa päätöksen tueksi pitäisi olla keskiössä myös seuratoiminnassa.

Tule kuulemaan, miten kuluttajien osto- ja maksukäyttäytyminen on muuttunut, miten tähän pitäisi reagoida ja mitä hyötyjä sähköisen taloushallintoon siirtymisessä seurallesi on.

Kouluttajien esittely:

Perttu Pajukoski on toiminut erilaisissa talouden ja taloushallinnon tehtävissä yli 10 vuoden ajan niin yksityisellä sektorilla kuin järjestöpuolella. Intohimo liikuntaan ja urheiluun yhdistyy nykyisessä työtehtävässä, jossa Perttu vastaa Olympiakomiteassa sisäisestä laskennasta sekä urheilija- ja valmennusrahastojen toiminnasta.

Carita Riutta on liikunnan, urheilumarkkinoinnin ja tapahtumien moniosaaja, jonka sydän sykkii digille ja datalle. Carita on toiminut yli 10 vuoden ajan monissa eri liikunnan ja urheilun tehtävissä järjestö- ja yksityisen sektorin puolella. Tällä hetkellä Carita vastaa Olympiakomiteassa Suomisportin liitto- ja seura-asiakkuuksista.